Štiky českého byznysu

 Zakladatel 

 Generální partner 

 Hlavní patrner 
Coface Czech Vodafone PWC

 

Projekt Štiky.cz

Vývoj v ekonomickém prostředí, v kterém se pohybujeme, je v posledních letech čím dál těžší předvídat. Silně jej ovlivňují různé globální události, jako například zhodnocení amerického dolaru anebo znehodnocení Eura oproti ostatním měnám, pokles ceny ropy či pomalé zotavování růstu v Evropě. Řada pozitivních dopadů je ale rychle kompenzována negativními, a tak není výjimkou, že pokles cen ropy sice pozitivně ovlivňuje náklady v dopravě, ale na druhou stranu jeho pozitivní vliv se neutralizuje slabší poptávkou ze strany Číny. Vysoká úroda kompenzuje poklesy cen potravin na světových trzích, ale tyto dále ovlivňovány regulatorními opatření, která mohou vézt i k očekávání dalšímu poklesu cen jako je tomu v případě zrušení mléčných kvót v Evropě. Přes existující nezaměstnanost firmy těžko shání skutečné odborníky ve svém oboru, ať už jde o dobrého obchodníka nebo svářeče. A tak bychom mohli pokračovat, a stále více platí, že jenom opravdu flexibilní firmy mohou zvládat tlaky a rychlé změny vnějšího prostředí. Právě v žebříčku Štik českého byznysu se vždy našly firmy, které uměly uchopit nové příležitosti a využít změn. Jde o to, že se chopili vize a dokázali přinést nový nebo inovovaný výrobek, tj. najít nové trhy, které jim přináší růst prodejů a zisku. Jejich ekonomické výsledky jsou pak měřitelné a jsou jedinými rozhodujícími kritérii pro samotné umístění v žebříčku,“ představuje projekt jeho zakladatel, Martin Růžička, Country Manager Coface Czech.

Žebříček Štik českého byznysu zdůrazňuje pouze čistě ekonomické výsledky firem a kombinuje pohled růstový s pohledem finanční stability - tudíž vytváří prostředí pro objektivní srovnání úspěchů firem napříč odvětvími. Pro objektivnost a srozumitelnost je každý ekonomický ukazatel hodnotící kvalitu firmy obodován a vyjádřen unikátním souhrnným ukazatelem - Indexem 1000. Za každý ekonomický ukazatel může firma získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2012 – 2014), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. Pro zvýšení objektivnosti hodnocení je celý proces definován a uzavřen v neměnném softwarovém algoritmu a je tedy zaručen vždy stejný výsledek nad zadanými daty. Na základě tohoto algoritmu a procesu sběru dat bude opět hodnocen letošní ročník Štik českého byznysu 2015 a i letos nám tedy odhalí jen ty nejúspěšnější firmy napříč různými odvětvími.