Pravidla zařazení mezi Štiky

Kritéria pro zařazení do hodnocení

Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, s obratem od 100 mil. do 10 mld. Kč v minulém roce a které zároveň splnily dvě základní kvalifikační kritéria: měly v hodnoceném tříletém období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a prokázaly schopnost dostát svým závazkům, tedy nebyl zaznamenán návrh na insolvenci nebo nejsou evidovány dluhy u zdravotních pojišťoven. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií.

Jednotlivé ukazatele Indexu 1000

1) nárůstu obratu,
2) ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),
3) ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),
4) běžná likvidita - oběžná aktiva / krátkodobé závazky
5) míra zadluženosti - závazky / bilanční suma.
 
Za každé z těchto pěti kritérií může firma získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2015 – 2017), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. Nehodnotíme ani firmy zabývající se některými specifickými formami podnikání, např. finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou s distribucí pohonných hmot.

Žebříček Štiky českého byznysu je sestavován na základě existující databáze Coface Czech, která soustřeďuje údaje o všech podnikatelských subjektech nejen v ČR, ale i z celé střední a východní Evropy. Hodnocení se může zúčastnit kterákoli domácí firma, která organizátorům poskytne své ekonomické výsledky za sledované období posledních tří let. Kompletní celorepublikové výsledky budou vyhlášeny na podzim letošního roku.

Celý projekt je unikátní v tom, že za předpokladu splnění vstupních kritérií nehraje v dalším hodnocení žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mohou umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc není zároveň zatíženo žádnou individuální volbou, opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele.

Vyřazující krietéria

V rámci ekonomického žebříčku nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem).

O nás

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růst. Cílem je nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Od roku 2017 převzala záštitu nad Štikami českého byznysu Hospodářská komora české republiky.

Každoročně vybíráme firmy, které díky realizovaným vizím, inovacím, uvedením nových produktů či nalezením nových trhů dosahují stabilního nárůstu prodejů a zisku. Rozhodujícím kritériem jsou po splnění vstupních podmínek pouze ekonomické ukazetele. Vyloučením jakéhokoli individuálního posuzování je zaručeno zcela objektivní hodnocení každé firmy, přičemž naprosto nezáleží na její velikosti či oboru činnosti. Objektivně tak zviditelníme i menší a méně známé firmy, které obstojí v široké konkurenci a jsou tak i spolehlivými obchodními partnery pro ostatní.

Hodnocení probíhá ve všech 14 krajích, v každém je vyhlášeno TOP 10 vítězných firem, následně Celorepublikový vítěz.

Partneři

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, poskytuje společnostem po celém světě řešení pro řízení rizik spojených s neplacením tuzemských a exportních pohledávek.

Řeší důležité problémy klientů na místním i mezinárodním trhu s cílem podpořit stabilitu a vytvářet důvěru v celé společnosti. PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě firem s více než 233 tisíci lidí ve 157 zemích světa.

Komerční banka, a.s., je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale.

Mediální dům C.O.T. media, s. r. o je v současnosti největší a nejprestižnější vydavatelství na poli cestovního ruchu v České republice a publikuje oficiální katalogy reprezentující české lázeňství, kongresovou a incentivní turistiku.

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v České republice. Pod její hlavičkou v současnosti působí na 15 tisíc malých, středních i velkých firem organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociacích.

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit.

Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Specializujeme se na odkupy středně velkých rostoucích společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků.

EMUN PARTNERS a. s. poskytuje svým klientům služby v oblasti individuálního Asset managementu včetně poradenství strategické alokace s důrazem na ochranu spravovaného majetku před inflací a znehodnocením.

PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. je přední český dodavatel a integrátor profesionálních softwarových systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT). Již 14 let poskytuje komplexní služby zákazníkům z různých obchodních segmentů.

ALO diamonds je vedoucí české klenotnictví s nejširší sítí s diamantovými šperky v České republice a na Slovensku. Již od roku 1995 vyrábí oslnivé klenoty s diamanty a barevnými drahokamy různých kolekcí a stylů v jednom z největších kreativních ateliérů ve střední Evropě.

Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům, působí na české kulturní scéně od roku 2012. V současné době patří k předním hráčům na českém aukčním trhu výběrem kvalitních a zajímavých artefaktů.

MeetingPackage.com je globálním rezervačním systémem pro online rezervace meetingových prostor, jednacích místností a meeting balíčků.

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, poskytuje společnostem po celém světě řešení pro řízení rizik spojených s neplacením tuzemských a exportních pohledávek.

Řeší důležité problémy klientů na místním i mezinárodním trhu s cílem podpořit stabilitu a vytvářet důvěru v celé společnosti. PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě firem s více než 233 tisíci lidí ve 157 zemích světa.

Komerční banka, a.s., je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale.

Mediální dům C.O.T. media, s. r. o je v současnosti největší a nejprestižnější vydavatelství na poli cestovního ruchu v České republice a publikuje oficiální katalogy reprezentující české lázeňství, kongresovou a incentivní turistiku.

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v České republice. Pod její hlavičkou v současnosti působí na 15 tisíc malých, středních i velkých firem organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociacích.

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit.

Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Specializujeme se na odkupy středně velkých rostoucích společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků.

EMUN PARTNERS a. s. poskytuje svým klientům služby v oblasti individuálního Asset managementu včetně poradenství strategické alokace s důrazem na ochranu spravovaného majetku před inflací a znehodnocením.

PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. je přední český dodavatel a integrátor profesionálních softwarových systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT). Již 14 let poskytuje komplexní služby zákazníkům z různých obchodních segmentů.

ALO diamonds je vedoucí české klenotnictví s nejširší sítí s diamantovými šperky v České republice a na Slovensku. Již od roku 1995 vyrábí oslnivé klenoty s diamanty a barevnými drahokamy různých kolekcí a stylů v jednom z největších kreativních ateliérů ve střední Evropě.

Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům, působí na české kulturní scéně od roku 2012. V současné době patří k předním hráčům na českém aukčním trhu výběrem kvalitních a zajímavých artefaktů.

MeetingPackage.com je globálním rezervačním systémem pro online rezervace meetingových prostor, jednacích místností a meeting balíčků.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuálně

10. 10. 2017 Více

Slavnostní vyhlášení letošního žebříčku Štiky českého byznysu a předávání ocenění pořadatelem – vydavatelstvím C.O.T. media – se odehrálo v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě za účasti významných hostů. Mezi nimi byli například Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima či náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová.

1. 6. 2017 Více

Jak ve správném poměru míchat business a veřejnou správu a získat synergický koktejl pro rozvoj kraje? Stačí si vybrat mixer s velkým M.

19. 4. 2017 Více

Na konci března uspořádala Krajská hospodářská komora ve spolupráci s vydavatelstvím C.O.T. media první Jihomoravský Mixer. Strategii současného vedení Jihomoravského kraje do roku 2020 a hlavní investice v regionu jižní Mo-ravy prezentovali hejtman Bohumil Šimek.

captcha

Kontakt

ZAKLADATEL ŽEBŘÍČKU ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU

Coface Czech
Nám. I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2
+420 246 085 411
www.coface.cz


POŘADATEL ŽEBŘÍČKU ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU

events 4u s.r.o.
Sicherova 1664/3A, 198 00 Praha 9
www.events4u.cz